14/09/17  Tin của trường  218
Tin của trường đẩy lên
 14/09/17  Tin của trường  213
LỄ KHAI GIẢNG
 25/04/16  Tin của trường  389
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Tịnh Long.